Aquest butlletí digital és una col·lecció de recursos, materials i documents seleccionats a Internet. Té com a objectiu, oferir un conjunt d’eines per tal d’escollir els joguets i les activitats lúdiques perquè no sols divertisquen sinó que creen experiències que ajuden a aprendre habilitats socials, aporten emocions i sentiments positius. A més, els joguets no han de representar cap risc físic i ser respectuosos amb al medi ambient.

<ANAR AL PAM A PAM ‘JOGUETS DE TRELLAT, JOGUETS DE PROFIT’>