Dimarts, 30 d’abril, de 2024, es va celebrar a l’Aula Didín Puig de la Casa de la Cultura de Benimodo, l’Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera, en què es va procedir a repassar les activitats, projectes i campanyes incloses en el conveni de la 38a Trobada signat amb l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera que formaven part de l’Agenda Any Trobada 2023.

A continuació, es van enumerar el contingut del conveni de la 39a Trobada signat amb l’Ajuntament de Benimodo, mencionant aquelles activitats que s’havien dut a terme, inclosa la 39a Trobada de Centres en Valencià de la Ribera, celebrada el 21 d’abril als carrers i places d’aquest poble. Val a dir que, després del dia de la 39a Trobada, comença un calendari d’execució de les activitats, projectes i campanyes contemplades en l’Agenda Any Trobada 2024, la qual finalitzarà al desembre.

Després d’aquesta enumeració de continguts, acompanyats de valoracions i propostes de millora, es va exposar en l’Assemblea General Ordinària 2024 el balanç comptable 2023, detallant, per partides, els ingressos i les despeses d’aquest exercici corresponent a l’any natural. Cal dir que aquest balanç comptable 2023 conclou amb uns resultats econòmics positius, una vegada han quedat satisfetes les despeses que s’havien especificat en el pressupost anual. Per tant, hem d’afirmar que la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera és una entitat amb una situació econòmica saludable, que compta amb un romanent que permet afrontar amb garanties el programa d’activitats planificat per a l’exercici 2024. Una part important d’aquest romanent favorable prové dels ingressos de la Botiga Solidària, una oferta de productes com la rifa, les samarretes i la resta de productes personalitzats a la venda que ajuden la Coordinadora a finançar les activitats comarcals i locals i cobrir les despeses de funcionament.

Quant al pressupost calculat per al 2024, s’ha tingut en compte el concepte de les partides del pressupost i balanç del 2023, però modificant la quantia d’algunes per l’adaptació a nous contextos o que presuposen un increment lleuger o radical segons quins casos.

Cal anotar que, respecte a les convocatòries d’ajudes i subvencions procedents de les institucions públiques valencianes que habitualment sol·licitàvem associades a projectes propis, en una part considerable o han desaparegut o tenen un futur incert per qüestions d’índole política que han canviat les directrius de concessió. Tot i així, l’entitat, amb fons propis, pot continuar realitzant les seues tasques comarcals i desenvolupant activitats, projectes i campanyes encara que ens obliga a determinar criteris d’austeritat bàsics i a intensificar les estratègies de captació de finançament per mitjà de la pràctica del patrocini cultural.

Per acabar, en el torn obert de paraula, es va debatre un conjunt de propostes per millorar no sols el funcionament de l’entitat sinó per ampliar la base d’acció d’alguns projectes actuals.

Rep els nostres butlletins informatius.

 

T'informarem de les novetats de la Coordinadora de Centres d'Ensenyament en Valencià de la Ribera. Podràs donar-te de baixa en el moment en què ho desitges amb un sol clic. Moltes gràcies.

gràcies per subscriure't!