Davant la necessitat de completar la càrrega horària de l’actual treballador de comarca de la Coordinadora d’Ensenyament en Valencià de la Ribera – Escola Valenciana, s’inicia el procediment per a escollir un treballador o treballadora que posseïsca unes característiques concretes que satisfaga els criteris de selecció de l’entitat i s’adapte a una tipologia de treball específic.

A continuació es descriuen les particularitats d’aquest procediment i les condicions de participació.

– Tota la informació aportada en aquest formulari, haurà de justificar-se documentalment, en temps i forma, a petició de la comissió de selecció.

– Requisit indispensable per a aspirar a ocupar el lloc de treball és la pertinença al sector educatiu, per titulació acadèmica i dedicació laboral, i la certificació del requisit lingüístic en valencià.

– Durant els primers mesos, el lloc de treball és de mitja jornada, amb una càrrega horària de 20 hores setmanals.

– El termini d’enviament del formulari comença el 19 de setembre de 2022 i finalitza el 22 de setembre de 2022 a les 24 h.

– El 23 de setembre, la comissió de selecció, formada per 3 membres de la Junta de la Coordinadora que han sigut designats per a dur a terme aquesta tasca, preseleccionaran un màxim de 5 aspirants, seguint els criteris de deliberació aprovats per la Junta.

– Els 5 aspirants preseleccionats, seran convocats per a mantenir una entrevista personal a través de videoconferència el dia 27 de setembre.

– S’informarà a la persona escollida la resolució de la comissió de selecció i es publicarà en el web de la Coordinadora de Centres.

+ INFORMACIÓ: trobadalaribera@gmail.com i www.gentdetrobada.org

Enllanç per a omplir el formulari: https://forms.gle/GJ3q1EeBsvAaxbvN8

Rep els nostres butlletins informatius.

 

T'informarem de les novetats de la Coordinadora de Centres d'Ensenyament en Valencià de la Ribera. Podràs donar-te de baixa en el moment en què ho desitges amb un sol clic. Moltes gràcies.

gràcies per subscriure't!