Qui pot participar a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat?

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat està adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO, batxillerat (i equivalents) i cicles formatius d’entre 15 i 18 anys, de la Franja de Ponent, Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya del Nord i Sardenya.

Els equips han d’estar formats per un mínim de 3 i un màxim de 5 estudiants del mateix centre educatiu i estar representats per un capità-tutor designat pel centre. Cal garantir la diversitat de gènere en la composició de l’equip.

Quins són els objectius de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat?

La Xarxa Vives impulsa des de l’any 2014 aquesta competició dialèctica amb els següents objectius:

Millorar de les habilitats comunicatives dels participants que es troben en l’etapa formativa.
Fomentar l’adquisició de competències transversals com són la seguretat, el treball en equip, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs, la planificació i la presa de decisions.
Proveir al professorat d’una eina d’innovació docent per al desenvolupament personal de l’alumne en l’àmbit del multilingüisme.
Crear un espai de col·laboració entre els nivells d’educació secundària i superior.
Oferir a l’alumnat un primer contacte amb la universitat.

Com es desenvolupa la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat?

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat consta de fases locals (classificatòries) i d’una fase final.

Fases locals

Cada centre docent s’inscriu com a participant a una universitat de la Xarxa Vives. Les fases locals es disputen entre els equips dels centres inscrits a una mateixa universitat, que és qui acull la competició. L’equip guanyador de cadascuna de les fases locals es classifica per a la fase final.

Tema de debat

Enguany debatrem sobre la qüestió següent: «La tecnologia augmenta la felicitat?».

El tema serà el mateix per a tota la competició, tant per a la fase local com per a la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat.

Les fases locals tenen lloc entre els mesos de gener i març de 2020. Cada universitat fixa la data de celebració de la seua fase local. Properament podreu consultar les dates de l’edició 2020 a l’apartat Fases locals d’aquesta mateixa pàgina.
La fase final tindrà lloc a la Universitat Rovira i Virgili, del 22 al 24 d’abril de 2020.

Fase final

La fase final es disputa cada any a una universitat de la Xarxa Vives. En ella, competeixen els equips guanyadors de cada fase local, en representació de la universitat de referència.

El període d’inscripció a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat es divideix en dues fases:

Preinscripció: de l’1 d’octubre al 8 de novembre de 2019.
Formalització d’inscripcions: del 19 de novembre al 13 de desembre de 2019.

Fase de preinscripcions

En la preinscripció, cada equip interessat s’adscriurà a una de les universitats de la Xarxa Vives organitzadores de fases locals, a través del formulari que s’habilitarà durant el període de preinscripcions. El nombre d’equips per fase local és limitat i s’assignaran per rigorós ordre de preinscripció, atenent també als criteris següents:

0,50 punts per un centre guanyador de fase local en el curs immediatament anterior.

0,25 punts per un centre que haja participat en l’edició del curs anterior, independentment de la universitat de destinació. Curs (edició de la LDSB) immediatament anterior, no s’aplica per a anys previs. Per rigorós ordre de preinscripció.

Es reserva un 25% de les places per a centres nous del total d’equips acceptats per cada fase local. Per rigorós ordre de preinscripció.

Cada centre docent només podrà inscriure un equip a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. Excepcionalment, i a criteri de la universitat organitzadora de la fase local, es podrien acceptar més d’un equip per centre. Un mateix centre no podrà inscriure equips a diferents universitats.

En finalitzar la fase de preinscripció, l’organització comunicarà als equips si han estat acceptats en la fase local en la qual s’han inscrit.

En cas que un equip quede exclòs de la fase local a la qual s’ha preinscrit, l’organització comunicarà si queden places lliures en altres fases locals, a fi que l’equip puga valorar inscriure’s a una altra universitat.

Fase de formalització d’inscripcions

Els equips preinscrits que resulten acceptats hauran de formalitzar la inscripció en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat mitjançant el següent procediment:

El capità-tutor haurà d’emplenar la fitxa d’inscripció de cada membre de l’equip al formulari en línia que facilitarà l’organització.

El capità-tutor haurà d’enviar la documentació següent a la persona de contacte de la universitat de referència on disputarà la fase local:

Certificat del centre indicant quines persones formen part de l’equip i que estan matriculades al centre.

Fotocòpia del document d’identitat o passaport (inclòs el del capità-tutor).

Autorització dels pares en el cas d’alumnes menors d’edat.

El preu d’inscripció en l’edició del curs 2019-2020 serà de 35,00 euros. La Xarxa Vives trametrà als IES participants la factura corresponent, després d’haver formalitzat la inscripció.

Rep els nostres butlletins informatius.

 

T'informarem de les novetats de la Coordinadora de Centres d'Ensenyament en Valencià de la Ribera. Podràs donar-te de baixa en el moment en què ho desitges amb un sol clic. Moltes gràcies.

gràcies per subscriure't!